COMPARATIVE ANALYSIS OF HEATING SYSTEMS O F MULTI - STOREY BUILDINGS IN TYUMEN

Journal «Language & Science» UTMN.


Release:

№6 2017. 01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Title: 
COMPARATIVE ANALYSIS OF HEATING SYSTEMS O F MULTI - STOREY BUILDINGS IN TYUMEN


About the author:

Alfiya Ilfatovna Yarullina, graduate student, University of Tyumen,
yarullinaalfia@yandex.ru

Abstract:

The article examines the heating systems of apartment buildings. Heat loss calculation data of residential apartment buildings in Tyumen are provided. The author also makes a comparative analysis of heating systems in apartment houses in Tyumen and considers economic efficiency of each system.

References:


1.Tikhomirov   K.V. Teplotekhnika,   teplogazosnabzhenie   i   ventilyatsiya. –M.: Stroyizdat, 1981g.
2.Bogoslovskiy V.N., Shcheglov V.P., Razumov N.N. Otoplenie i ventilyatsiya. –M.: Stroyizdat, 1980g.
3.Gusev  V.M.  Teplosnabzhenie  i  ventilyatsiya. –L.:  Stroyizdat,  Leningradskoe otdelenie, 1975g.
4.SNiP 2.01.01-82. Stroitel'naya klimatologiya i geofizika. M.: Stroyizdat, 1983g.
5.SNiP II-3-79*. Stroitel'naya teplotekhnika. M.: Stroyizdat, 1982g.
6.SniP  2.04.05-91.  Otoplenie,  ventilyatsiya  i  konditsionirovanie.  M.:  Stroyizdat, 1991g.
7.Esterkin  R.I.  Promyshlennye  kotel'nye  ustanovki. – L.:  Energoatomizdat. -1985. -400 s.
8.SNiP 11-35-76. Kotel'nye ustanovki